GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đơn 500k chia đôi ship

🛒 - Hóa đơn 1tr fee ship

🚛 - Giao hàng toàn quốc

💥 - Tuyển cộng tác viên toàn quốc

CHUYÊN SỈ & LẼ

CÁC MẶT HÀNG TRANG SỨC XI MẠ , INOX , TITAN , HANDMADE , VÒNG CHAM , VÒNG ĐÁ , PHONG THỦY VÀ PHỤ KIỆN

MST : 0315336902

https://www.trangsuconline.com.vn

================

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ

GIÁ : 100.000$

XEM THÊM

👉 - Chất liệu : hợp kim

👉 - Số lượng : 1

👉 - Màu sắc : vàng

👉 - Sản xuất : việt nam

👉 - Bảo quản : tránh tiếp xúc hóa chất

👉 - Hàng y như hình 100%

👉 - Hàng lỗi do kỉ thuật đỗi lại miễn phí

👉 - Đeo không dị ứng - nhận xi lại sản phẩm

👉 - MÃ SP : HBT  045 -  100GS

👉 - https://www.trangsuconline.com.vn/

👉 - Câp nhật mẫu mới hàng ngày

👉 - Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách với số lượng lớn

👩‍💻 - GÍA SỈ CHO CÁC ĐẠI LÝ INBOX 0909582357

🛒 - Hóa đ
Đang tải